odvetnik Marko Puš

  • 1989 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 1992 opravil pravosodni izpit
  • 1992 do 1993 strokovni sodelavec na gospodarskem, izvršilnem in civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani
  • 1993 strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Ljubljani
  • 1993 do 1995 preiskovalni sodnik na Temeljnem Sodišču v Ljubljani, enota v Ljubljani
  • 1995 do 1998 okrajni sodnik na kazenskem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani, od tega eno leto vodja kazenskega oddelka Okrajnega Sodišča v Ljubljani;
  • 1998 do 2003 okrožni sodnik na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani
  • 2004 do 2005 svetovalec predsednika uprave Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije
  • 2005 ustanovitev odvetinške pisarne Marko Puš

V dolgoletni praksi sem si nabral bogate teoretične in praktične izkušnje obrambe strank v kazenskih postopkih. Še posebej bogate izkušnje imam z zastopanjem strank, katerim se očitajo kazniva dejanja zoper življenje in telo kot so uboj, umor, huda telesna poškodba…, zoper človekove pravice in svoboščine, zoper čast in dobro ime (razžalitev, žaljiva obdolžitev, obrekovanje, opravljanje…), zoper spolno nedotakljivost (spolno nasilje, posilstvo…), zoper premoženje (rop, tatvina, goljufija…) in gospodarstvo (npr. oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, pranje denarja, davčna zatajitev…), zoper javni red in mir, pogosto pa se srečujem tudi z obravnavanjem kaznivih dejanj povezanih z drogami, s korupcijskimi kaznivimi dejanji…ipd.

Da bi za stranko dosegel najboljši možni izid, sodelujem tudi s kolegi odvetniki, pa tudi s strokovnjaki in sodnimi izvedenci z raznih področij, z računovodji ter revizorji. V kolikor problem stranke ne spada v okvir mojih področij delovanja, vam priporočim svoje kolege, s katerimi že vrsto let odlično sodelujem in ki bodo z enako zavzetostjo in strokovnostjo pristopili k reševanju vaših težav.