“Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler ni v skladu z zakonom dokazana njegova krivda.”

2. odstavek 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.