• Marko Puš
  • Komenskega 14
  • 1000 Ljubljana
  • Slovenija


Zavezanec za DDV in skladno z Zakonom o odvetništvu, vpisan v imenik. Odvetniške zbornice Slovenije od 18.8.2005 dalje. ID številka za DDV: SI 63973448, Matična številka: 2142937 Poslovni račun: št. 02222-0255296585, Nova Ljubljanska Banka, d.d. Fiduciarni račun: SI56 0510 0801 2865 490, Abanka d.d.

Moja odvetniška pisarna je specializirana za zastopanje strank v kazenskih, mladoletniško-kazenskih in prekrškovnih zadevah. Stranke zastopa na vseh slovenskih sodiščih, sodeluje pa tudi z odvetniškimi pisarnami v Nemčiji, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem.

Stranke sprejemam po vnaprejšnjem dogovoru po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti. V kolikor smatrate, da mojo pomoč potrebujete nemudoma, me lahko pokličete tudi na mobilno telefonsko številko 031 670 166, ki je namenjena predvsem nujnim primerom 24 ur na dan. Odločilnega pomena je, da pokličete takoj, ko pride do kakšne od situacij, ki so opisane v posameznih rubrikah v razdelku Področja delovanja (primeri, ko potrebujete mojo pomoč), saj je zgolj takojšnja pravna pomoč lahko učinkovita in uspešna!

Pisarna se nahaja na Komenskega ulici 14 v središču Ljubljane, parkiranje je mogoče na parkirišču Sanatorij Emona (kržišče Dalmatinove ulice in Male ulice) ali na Kolodvorski ulici pred stavbo Televizije Slovenija. Najbližja garažna hiša je DM parking (Trdinova ulica 9).