Criminal law

Mladoletniško kazenska prava

Zastopanju mladoletnikov v kazenskem postopku posvečam posebno pozornost, ne samo s stališča zaščite njihovih pravic, pač pa tudi zaradi priprave mlade in večinoma neizkušene osebe na povsem novo situacijo, v kateri se je znašla.

 • Če potrebujete pravni nasvet s področja mladoletniškega kazenskega prava
 • Če ste mladoletni ali starš mladoletnika, ki ga policija pridrži zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ali je bil zoper mladoletnika odrejen pripor
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na zaslišanje pri sodniku za mladoletnike
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na glavno obravnavo pred senatom za mladoletnike
 • Če ste mladoletni oškodovanec(ka), pa potrebujete zastopanje vaših interesov v kazenskem posotopku

Izkušnje

Odvetniško pisarno sem odprl z več kot desetimi leti izkušenj z delom na raznih področjih različnih sodišč (glej reference), v zadnjih sedmih letih odvetniške prakse pa so se te izkušnje še dodatno obogatile z obravnavo pestre palete tudi mladoletniških kazenskih primerov.

Komunikacija

Obramba je komunikacija. Je komunikacija s policijo, komunikacija s tožilstvom in je komunikacija s sodiščem, predvsem pa komunikacija z lastno stranko – mladoletnikom in njegovimi starši ali skrbniki, ki mora biti na isti ravni poznavanja vseh relevantnih podatkov kot zagovornik.

Jasni cilji

Skupaj s stranko se mora razviti jasna slika dosegljivih ciljev obrambe. Stranka ima pravico, da se seznani s strokovno oceno stanja, v katerem se nahaja, prav tako z vsemi obstoječimi možnostmi ukrepanja.

Strategija

Glede na posebnosti vsakega posameznega primera, mora biti sestavljena obrambna strategija – strategija za doseganje zastavljenih ciljev. Pemišljena uporaba (pravnih) sredstev:
Strategija določi izbor inštrumentov, ki so zagovorniku na razpolago. Možnosti obrambe interesov stranke je veliko – lahko bo šlo zgolj za izražanje nekega mnenja, stališča do dokazov, ali pa kar za uporabo pravnih sredstev v pritožbenih postopkih.

Juvenile criminal law

Mladoletniško kazenska prava

Zastopanju mladoletnikov v kazenskem postopku posvečam posebno pozornost, ne samo s stališča zaščite njihovih pravic, pač pa tudi zaradi priprave mlade in večinoma neizkušene osebe na povsem novo situacijo, v kateri se je znašla.


 • Če potrebujete pravni nasvet s področja mladoletniškega kazenskega prava
 • Če ste mladoletni ali starš mladoletnika, ki ga policija pridrži zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ali je bil zoper mladoletnika odrejen pripor
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na zaslišanje pri sodniku za mladoletnike
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na glavno obravnavo pred senatom za mladoletnike
 • Če ste mladoletni oškodovanec(ka), pa potrebujete zastopanje vaših interesov v kazenskem posotopku

Izkušnje

Odvetniško pisarno sem odprl z več kot desetimi leti izkušenj z delom na raznih področjih različnih sodišč (glej reference), v zadnjih sedmih letih odvetniške prakse pa so se te izkušnje še dodatno obogatile z obravnavo pestre palete tudi mladoletniških kazenskih primerov.

Komunikacija

Obramba je komunikacija. Je komunikacija s policijo, komunikacija s tožilstvom in je komunikacija s sodiščem, predvsem pa komunikacija z lastno stranko – mladoletnikom in njegovimi starši ali skrbniki, ki mora biti na isti ravni poznavanja vseh relevantnih podatkov kot zagovornik.

Jasni cilji

Skupaj s stranko se mora razviti jasna slika dosegljivih ciljev obrambe. Stranka ima pravico, da se seznani s strokovno oceno stanja, v katerem se nahaja, prav tako z vsemi obstoječimi možnostmi ukrepanja.

Strategija

Glede na posebnosti vsakega posameznega primera, mora biti sestavljena obrambna strategija – strategija za doseganje zastavljenih ciljev. Pemišljena uporaba (pravnih) sredstev:
Strategija določi izbor inštrumentov, ki so zagovorniku na razpolago. Možnosti obrambe interesov stranke je veliko – lahko bo šlo zgolj za izražanje nekega mnenja, stališča do dokazov, ali pa kar za uporabo pravnih sredstev v pritožbenih postopkih.

Misdemeanour law

Mladoletniško kazenska prava

Zastopanju mladoletnikov v kazenskem postopku posvečam posebno pozornost, ne samo s stališča zaščite njihovih pravic, pač pa tudi zaradi priprave mlade in večinoma neizkušene osebe na povsem novo situacijo, v kateri se je znašla.

 • Če potrebujete pravni nasvet s področja mladoletniškega kazenskega prava
 • Če ste mladoletni ali starš mladoletnika, ki ga policija pridrži zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ali je bil zoper mladoletnika odrejen pripor
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na zaslišanje pri sodniku za mladoletnike
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na glavno obravnavo pred senatom za mladoletnike
 • Če ste mladoletni oškodovanec(ka), pa potrebujete zastopanje vaših interesov v kazenskem posotopku

Izkušnje

Odvetniško pisarno sem odprl z več kot desetimi leti izkušenj z delom na raznih področjih različnih sodišč (glej reference), v zadnjih sedmih letih odvetniške prakse pa so se te izkušnje še dodatno obogatile z obravnavo pestre palete tudi mladoletniških kazenskih primerov.

Komunikacija

Obramba je komunikacija. Je komunikacija s policijo, komunikacija s tožilstvom in je komunikacija s sodiščem, predvsem pa komunikacija z lastno stranko – mladoletnikom in njegovimi starši ali skrbniki, ki mora biti na isti ravni poznavanja vseh relevantnih podatkov kot zagovornik.

Jasni cilji

Skupaj s stranko se mora razviti jasna slika dosegljivih ciljev obrambe. Stranka ima pravico, da se seznani s strokovno oceno stanja, v katerem se nahaja, prav tako z vsemi obstoječimi možnostmi ukrepanja.

Strategija

Glede na posebnosti vsakega posameznega primera, mora biti sestavljena obrambna strategija – strategija za doseganje zastavljenih ciljev. Pemišljena uporaba (pravnih) sredstev:
Strategija določi izbor inštrumentov, ki so zagovorniku na razpolago. Možnosti obrambe interesov stranke je veliko – lahko bo šlo zgolj za izražanje nekega mnenja, stališča do dokazov, ali pa kar za uporabo pravnih sredstev v pritožbenih postopkih.

Civil Law

Mladoletniško kazenska prava

Zastopanju mladoletnikov v kazenskem postopku posvečam posebno pozornost, ne samo s stališča zaščite njihovih pravic, pač pa tudi zaradi priprave mlade in večinoma neizkušene osebe na povsem novo situacijo, v kateri se je znašla.

 • Če potrebujete pravni nasvet s področja mladoletniškega kazenskega prava
 • Če ste mladoletni ali starš mladoletnika, ki ga policija pridrži zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ali je bil zoper mladoletnika odrejen pripor
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na zaslišanje pri sodniku za mladoletnike
 • Če je mladoletnik prejel vabilo na glavno obravnavo pred senatom za mladoletnike
 • Če ste mladoletni oškodovanec(ka), pa potrebujete zastopanje vaših interesov v kazenskem posotopku

Izkušnje

Odvetniško pisarno sem odprl z več kot desetimi leti izkušenj z delom na raznih področjih različnih sodišč (glej reference), v zadnjih sedmih letih odvetniške prakse pa so se te izkušnje še dodatno obogatile z obravnavo pestre palete tudi mladoletniških kazenskih primerov.

Komunikacija

Obramba je komunikacija. Je komunikacija s policijo, komunikacija s tožilstvom in je komunikacija s sodiščem, predvsem pa komunikacija z lastno stranko – mladoletnikom in njegovimi starši ali skrbniki, ki mora biti na isti ravni poznavanja vseh relevantnih podatkov kot zagovornik.

Jasni cilji

Skupaj s stranko se mora razviti jasna slika dosegljivih ciljev obrambe. Stranka ima pravico, da se seznani s strokovno oceno stanja, v katerem se nahaja, prav tako z vsemi obstoječimi možnostmi ukrepanja.

Strategija

Glede na posebnosti vsakega posameznega primera, mora biti sestavljena obrambna strategija – strategija za doseganje zastavljenih ciljev. Pemišljena uporaba (pravnih) sredstev:
Strategija določi izbor inštrumentov, ki so zagovorniku na razpolago. Možnosti obrambe interesov stranke je veliko – lahko bo šlo zgolj za izražanje nekega mnenja, stališča do dokazov, ali pa kar za uporabo pravnih sredstev v pritožbenih postopkih.