odvetnik Marko Puš

  • 1989 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani
  • 1992 opravil pravosodni izpit
  • 1992 do 1993 strokovni sodelavec na gospodarskem, izvršilnem in civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani
  • 1993 strokovni sodelavec na Okrožnem sodišču v Ljubljani
  • 1993 do 1995 preiskovalni sodnik na Temeljnem Sodišču v Ljubljani, enota v Ljubljani
  • 1995 do 1998 okrajni sodnik na kazenskem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani, od tega eno leto vodja kazenskega oddelka Okrajnega Sodišča v Ljubljani;
  • 1998 do 2003 okrožni sodnik na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani
  • 2004 do 2005 svetovalec predsednika uprave Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije

Vsebina norm kazenskega zakonika je pestra kot življenje.

Moja odvetniška pisarna je specializirana za zastopanje strank v kazenskih, mladoletniško-kazenskih in prekrškovnih zadevah. Stranke zastopam na vseh slovenskih sodiščih, sodelujem pa tudi z odvetniškimi pisarnami v Nemčiji, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem.

V dolgoletni praksi sem si nabral bogate teoretične in praktične izkušnje obrambe strank v kazenskih postopkih. Še posebej bogate izkušnje pa imam z zastopanjem strank, katerim se očitajo kazniva dejanja zoper življenje in telo (npr. uboj, umor, huda telesna poškodba…), zoper človekove pravice in svoboščine, zoper čast in dobro ime (npr. razžalitev, žaljiva obdolžitev, obrekovanje, opravljanje…), zoper spolno nedotakljivost (npr. spolno nasilje, posilstvo…), zoper premoženje (rop, tatvina, goljufija…) in gospodarstvo (npr. oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, pranje denarja, davčna zatajitev…), zoper javni red in mir, pogosto pa se srečujem tudi z obravnavanjem kaznivih dejanj povezanih z drogami, s korupcijskimi kaznivimi dejanji…ipd. Stranke pogosto zastopam tudi v največjih in najodmevnejših kazenskih procesih zaradi kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala ter neopravičenega prometa z mamili v hudodelski združbi, pranje denarja in zatajitve finančnih obveznosti.

Da bi za stranko dosegel najboljši možni izid, sodelujem tudi s kolegi odvetniki, pa tudi s strokovnjaki in sodnimi izvedenci z raznih področij, računovodji in revizorji. Če pa problem stranke ne spada v okvir mojih področij delovanja, vam bom priporočil svoje kolege, s katerimi že vrsto let odlično sodelujem in ki bodo z enako zavzetostjo in strokovnostjo pristopili k reševanju vaših težav.